OPĆI UVJETI POSLOVANJA AGENCIJE ISTRIALUX

OPĆENITO

ISTRIALUX je turistička agencija (u daljnjem tekstu: ISTRIALUX) u vlasništvu trgovačkog društva ISTRIA LUX d.o.o., Svetvinčenat 20, 52342 Svetvinčenat, OIB: 95296395810, specijalizirana za posredovanje u iznajmljivanju privatnih kuća za odmor sa bazenima. ISTRIALUX sklapa ugovore o posredovanju u pružanju usluga smještaja izravno sa vlasnicima nekretnina kako bi osigurala svojim gostima uslugu na najvišoj mogućoj razini. Sve oglašene vile su pod ugovorom sa ISTRIALUX i sve imaju licence izdane od nadležnih državnih tijela.

UVOD

Ugovor o najmu koji sklopite sa agencijom ISTRIALUX kao posrednikom sklapate Vi kao najmoprimac (u daljnjem tekstu: gost) sa vlasnikom vile-kuće za odmor (u daljnjem tekstu: vila) ́ kao najmodavcem (u daljnjem tekstu: vlasnik). ISTRIALUX djeluje isključivo kao posrednik te će jedino kao posrednik i biti odgovorna.

Plaćanjem akontacije za rezervaciju odabrane vile u željenom terminu bezuvjetno pristajete na ove Opće uvjete koji će biti objavljeni na web stranici agencije ISTRIALUX: www.istria-lux.com i koji stupaju na snagu na dan objavljivanja. Nakon sto ISTRIALUX primi uplatu akontacije za rezervaciju, gostu će poslati pisanu potvrdu rezervacije vile (u daljnjem tekstu: potvrda). Pisana potvrda rezervacije sa ovim Općim uvjetima čini Ugovor o najmu između gosta kao najmoprimca i vlasnika kao najmodavca. Na dan rezervacije vile gost mora imati najmanje 21 godinu života.

1. DOLAZAK I ODLAZAK

Najraniji dolazak je u16.00 h na dan dolaska. Najkasniji odlazak je u 10.00 h na datum odlaska. Raniji dolazak i kasniji odlazak neće biti mogući.

1.1. Prijava gostiju

Gost se na osnovu zakona Republike Hrvatske obvezuje vlasniku/domaćinu vile dati na uvid ́ važeću osobnu ispravu, koja sadrži osobne podatke i koja će se koristiti u svrhu prijave pri Hrvatskoj turističkoj zajednici (HTZ). Ti se podaci neće koristiti u druge svrhe. Gostu koji neće dati ni jednu vrstu važeće osobne isprave za zakonski obvezujuću prijavu gosta, može se uskratiti pristup vili, bez mogućnosti povrata uplaćenog iznosa najma za istu.

2. VILA

2.1. Broj gostiju

U svako doba na posjedu vile najviše može biti smješten broj osoba koji je naznačen na web stranici vile. Ukoliko u vili odnosno na posjedu vile boravi vise ljudi od maksimalno dopuštenog broja bez dozvole vlasnika, vlasnik i/ili ISTRIALUX zadržavaju pravo raskinuti Ugovor o najmu koji stupa na snagu odmah, bez otkaznog roka, te se gosti obvezuju u roku od 2 (dva) sata trajno napustiti vilu. Povrat novca za neiskorišteno vrijeme najma vile neće biti moguć.

2.2. Buka

U slučaju da gosti bukom i galamom ometaju javni red i mir te se niti nakon upozorenja ne stišaju, isto se može smatrati težom povredom odredbi ugovora o najmu u kojem su slučaju vlasnik i/ili ISTRIALUX ovlašteni raskinuti ugovor o najmu koji stupa na snagu odmah, bez otkaznog roka, te se gost obvezuje u roku od 2 (dva) sata trajno napustiti vilu sa svim osobama koje tamo borave i nema pravo od vlasnika niti od agencije ISTRIALUX tražiti povrat iznosa plaćenog smještaja.

2.3. Kućni ljubimci

Gosti mogu imati kućne ljubimce jedino u onim Vilama na kojima je na web stranici oglašeno da su oni dozvoljeni. Kućni ljubimac ni u kojem slučaju ne smije ući u bazen, te ne smije boraviti na namještaju (krevetu ili sjedećoj/ležećoj garnituri).

2.4. Bazen

Gost se obvezuje zbog vlastite sigurnosti saslušati upute bilo kakve vrste koje mu priopće vlasnik odnosno ISTRIALUX, a odnose se na korištenje bazena. Gost je odgovoran za korištenje bazena u bilo kojem smislu. Djeca moraju biti pod stalnim nadzorom odraslih u području bazena. Gost koristi bazen na vlastitu odgovornost. Ukoliko se smještaj rezervira izvan ljetne sezone, postoji mogućnost da se bazen neće moći koristiti. Imajte na umu da je korištenje hidromasažnih bazena/kada povezano sa određenim zdravstvenim rizicima te ih koristite na vlastitu odgovornost. Postoji mogućnost da voda u hidromasažnim bazenima na dan dolaska gosta neće biti topla sve do kasnijih večernjih sati. Zabranjeno je stajanje na poklopcima hidromasažnih bazena/kada. U slučaju da se poklopac slomi gost se obvezuje izravno vlasniku nadoknaditi štetu.

3. PLAĆANJA

Rezervacija je obvezujuća te se prilikom rezervacije traži plaćanje akontacije u iznosu od 30% ́ od ugovorene cijene smještaja nakon čega je rezervacija potvrđena, sklopljen je ugovor sa vlasnikom te su prihvaćeni ovi Opći uvjeti, koji su sastavni dio Ugovora o najmu vile. Nakon dovršetka postupka rezervacije i plaćanja ISTRIALUX će putem e-maila poslati pisanu potvrdu rezervacije. Ugovor o najmu se smatra sklopljenim u trenutku kad ISTRIALUX primi uplaćeni iznos akontacije. U slučaju da se uplata ne izvrši u roku od 5 (pet) dana od dana rezervacije, Ugovor o najmu se smatra raskinutim. Plaćanje akontacije je moguće bankovnim transferom, a ostatka od 70% iznosa rezervacije, ili bankovnim transferom 30 dana prije dolaska, ili direktno odmah po dolasku vlasniku (gdje je takva mogućnost dopuštena).

4. OTKAZIVANJE

Ukoliko gost otkaže rezervaciju, gubi pravo na povrat dotad uplaćenog iznosa. ISTRIALUX zadržava sve primljene uplate, i gost nema pravo na povrat. U slučaju da gost otkaže Ugovor o najmu, a uspije pronaći drugog gosta koji bi umjesto njega pristupio najmu Vile, sve dotadašnje uplate smatraju se uplatama drugog gosta, te se Ugovor o najmu sklapa sa drugim gostom, bez dodatnih troškova.

Gost ima pravo besplatno otkazati svoju rezervaciju unutar 24 sata od izvršene rezervacije, odnosno dobiti puni povrat uplaćenih sredstava.

Sredstva se vraćaju u roku od 14 dana od dana otkazivanja rezervacije na isti način na koji su prihvaćena, izravno na kreditnu karticu ili bankovni račun, ovisno odakle su stigla.

5. ŠTETA i PRIGOVORI

Gost ima pravo podnijeti pisani prigovor na usluge koje je pružila agencija ISTRIALUX putem pošte na adresu Istrialux d.o.o., Svetvinčenat 20, 52342 Svetvinčenat ili na e-mail adresu istrialux1@gmail.com .

Agencija će u pisanom obliku odgovoriti na prigovor u roku od 15 dana od njegova zaprimanja sredstvom komunikacije koje podnositelj predloži.

Odlazak gosta iz vile/apartmana prije isteka ugovorenog trajanja najma i bez prethodne obavijesti i dogovora sa agencijom ISTRIALUX bit će na rizik i trošak gosta, te Agencija ne snosi nikakvu odgovornost.

Gost se obvezuje prema vili koju je unajmio ponašati odgovorno. U slučaju bilo kakve štete koju gost prouzroči, dužan je direktno vlasniku prijaviti i platiti/nadoknaditi štetu. Ukoliko gost uoči bilo kakvu štetu ili nedostatke na vili, ili čišćenju, dužan je odmah, a najkasnije u roku od 24 sata uputiti prigovor. Prigovor se upućuje izravno vlasniku ili njegovom ovlaštenom predstavniku. ISTRIALUX nije odgovorna za stanje vile, već je odgovornost vlasnika za odstupanja od stanja vile u odnosu na ono koje je objavljeno na web stranici.

6. ZAVRŠNE ODREDBE I NADLEŽNOST

6.1. ISTRIALUX prenosi sve informacije o vilama putem web stranice i nastoji pružiti što je moguće točnije i ažurnije informacije koje prikuplja od vlasnika vile. Isključiva odgovornost za davanje točnih i potpunih informacija o vili je na vlasniku te se ISTRIALUX ne može smatrati odgovornom u slučaju netočnih, nepotpunih ili pogrešnih informacija.

6.2 U slučaju dvojbe oko tumačenja pojedinih izraza u prevedenoj verziji na druge jezike ovih Općih uvjeta, kao mjerodavna se uzima originalna verzija na hrvatskom jeziku.6.3 Ugovorne strane će bilo kakve eventualne sporove nastojati riješiti dogovorno i sporazumno mirnim putem. U slučaju bilo kakvog spora ugovara se mjesna nadležnost nadležnog suda u Puli i primjena hrvatskoga prava.